Benler ve Cilt Sağlığı - Medical Park Dermatoloji Kliniği

Benler ve Cilt Sağlığı

cilt sağlığı

Benler; melanosit denilen renk hücrelerinin oluşturduğu yapılardır. Çoğu kişide sayıları 1 ila 40 arasında değişmektedir. Vücudun her yerinde gözlenebilirler. Bir kısmı doğuştan, bir kısmı ise sonradan ortaya çıkarlar. Ciltle aynı hizada olabilecekleri gibi deriden kabarık, üstünde kıl gelişen formlarda bulunabilirler. Kişide ben gelişeceği doğumdan önce planlanmıştır, çoğu da ilk 20 sene içinde gelişir.

Güneşe Dikkat!

Güneş ışınları benler üzerinde önemli etkiye sahiptir. Mevcut benlerin değişimine neden olabileceği gibi, yeni ben çıkmasına da neden olabilir. Hayat boyu alınacak UV dozunun yüzde 80’i yaşamın ilk 18 yılı içinde alınmaktadır. Bu nedenle bebek, çocuk ve gençlerin güneşten korunmaları hayati açıdan önem taşır.

Cilt Kanserinin Habercisi Olabilir

Sonradan gelişen benler içinde displastik ya da atipik dediğimiz ben çeşidi, diğer benlerden farklıdır. Atipik benler; genellikle düzensiz şekilli, asimetrik görünümlü, farklı renkler içerip, büyüktürler. Ergenlik çağında görülmeye başlayıp, en sık sırt ve bacaklarda bulunurlar. Atipik ben mevcudiyeti, malign melanom dediğimiz cilt kanseri riskini arttırmaktadır. Tek bir atipik ben bulunması durumunda melanom riski az olmasına karşın, birden fazla atipik bende melanom riski artmaktadır. Melanom cilt kanserleri içerisinde en tehlikelisidir ve tüm dünyada görülme sıklığı artmaktadır.

Melanom gelişmesinde kalıtımın da etkisi vardır. Açık tenli olmak, vücutta 50’den fazla bene sahip olmak, çocukluk çağında ciddi güneş yanıkları geçirmek, atipik benlere sahip olmak ve ailede melanom olan bireylerin bulunması melanom açısından risk oluşturur. Melanom; erkeklerde en sık sırtta, kadınlarda ise bacaklarda yerleşir. Melanom,yüzde 30 mevcut benden, yüzde 70 normal ciltten gelişir. Benler arasında doğumsal büyük benler ve atipik benlerin melanoma dönüşme riski diğer ben çeşitlerine göre daha fazladır.

Şekilsiz ve Büyük Benlere Dikkat!

Benlerin incelenmesinde klinik muayenenin yanı sıra benin büyütülerek görünmesini sağlayan dermatoskop isimli cihazdan da faydalanılır. Muayene ve dermatoskopik inceleme sonrasında şüpheli ben saptanırsa cerrahi olarak o ben uzaklaştırılır ve patolojik incelemeye gönderilir. Benlerin uzaklaştırılması, ben açısından risk teşkil etmez. Hasta, bende bulunan riske göre, 3 ila 12 ay arasındaki periyotlarla takip edilir.

Alınacak Önlemler

Çocuğun sağlığı için öncelikli olarak güneş koruyucunun önemi vurgulanmalıdır. En az 30 faktörlü güneş koruyucular, dışarı çıkılmadan 20 dakika önce sürülmeli ve her 2 saatte bir tekrarlanmalıdır.

Özellikle çocuklarda güneş koruyucu kullanımına önem verilmelidir. 6 aylıktan itibaren koruyucu kullanmasına başlanmalıdır.

Güneş koruyucu kullanırken kulaklar, ayak sırtı ve enseye sürmeye dikkat edilmelidir.

Geniş şapka ve güneş gözlüğü kullanımına önem verilmelidir. Güneşin yoğun olduğu 10.00 ila 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarıda bulunmamaya özen gösterilmelidir.

Çocukluk çağında ciddi güneş yanığı geçirilmesinin çok sayıda atipik ve normal ben gelişimine neden olduğu ispatladığından dolayı, güneş koruyucunun önemi bir kat daha artmaktadır.

Mevcut benlerinin şekillerinde değişiklik, büyüme, kanama ve sertlik hissettiğiniz zaman vakit kaybetmeden bir cilt hastalıkları uzmanına başvurun.